FR | NL | DE
Liens|Contact|Plan du site|Aide| Logo du site de la Belgique
Direction des Elections
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Accueil > Officiels > Elections 2014 > Formulaires > Formulaires D

Formulaires D

[Uniquement en néerlandais]

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Word versie

PDF versie

Beschrijving

D/1

D/1

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

D/2

D/2

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/3

D/3

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/4

D/4

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B betreffende zijn aanwijzing.

D/5

D/5

Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/6

D/6

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/7

D/7

Kennisgeving aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B van de toewijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten moeten worden onderzocht door hun respectieve bureaus (met bijlage).

D/8

D/8

Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus naar welk stemopnemingsbureau B de beige stembiljetten moeten gebracht worden.

D/9

D/9

Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/10

D/10

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten aan de voorzitter van een stembureau.

D/11

D/11

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

D/12

D/12

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Parlementsleden.

D/13

D/13

Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten voor het Vlaams Parlement.

D/14

D/14

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

D/15

D/15

Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

D/16

D/16

Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

D/17

D/17

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per aangetekende brief).

D/18

D/18

Ontvangstbewijs van een bezwaar.

D/19

D/19

Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief).

D/20

D/20

Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

D/21

D/21

Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

D/22

D/22

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

( D/23

D/23

Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs. )(1)

( D/24

D/24

Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs. )(1)

( D/25

D/25

Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau B. )(1)

D/26

D/26

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B.

D/27

D/27

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

D/27-D

D/27-D

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage) – e-counting systeem - stemopnemingsbureau B.

D/28

D/28

Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton door het kantonhoofdbureau B (met bijlage).

D/28-Mx

D/28-Mx

Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau B (met bijlage) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt.

D/29

D/29

Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau B (met bijlage).

( D/30

D/30

Proces-verbaal van de verdeling van de zetels voor de gehele provincie door het provinciaal centraal bureau B (met bijlage). )(1)

D/31

D/31

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B.

( D/32

D/32

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau B. )(1)

(1) Ingevolge de provincialisering van de kieskringen in Vlaanderen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, zijn de formulieren betreffende de lijstenverbinding ("apparentering") tussen haakjes – ( ) – enkel nog van toepassing voor de verkiezing van het Waals Parlement in Wallonië.

Actualités

12.10.2018
Statistiques officielles des électeurs – Elections du 14.10.2018 - Statistiques des électeurs par nationalité
21.08.2018
Statistiques des électeurs (31/07/2018-01/08/2018) – Elections du 14.10.2018
25.06.2018
Agenda électoral simplifié 26.05.2019
26.04.2018
Formulaires pour l'inscription des citoyens européens aux élections européennes du 26 mai 2019
20.04.2018
Formulaires de procuration pour les élections simultanées du 26 mai 2019