FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken
  U bent hier: Ontvangst > Media  > Verkiezingen 2014 > Blog

  Blog

  • Persbericht van de FOD Binnenlandse Zaken : Alle resterende voorkeurstemmen gepubliceerd op onze website om 18u

   Persbericht van de FOD Binnenlandse Zaken : Alle resterende voorkeurstemmen gepubliceerd op onze website om 18u http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/


   1. 1. Voorafgaand

    

   Ter herinnering er bestaan twee geautomatiseerde stemsystemen :

    

   -       Het systeem Jites (eerste generatie) dat nog steeds actief is in 17 Brusselse gemeenten en verschillende kantons in Wallonië. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest hebben zich in 2012 immers niet systematisch willen uitrusten met het nieuwe Smartmatic-systeem.

    

   -       Het systeem Smartmatic dat gebruikt werd in 151 gemeenten in Vlaanderen, alsook in Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe. Dit systeem levert na het stemmen een papieren afdruk af van de stem met daarop een barcode en een weergave in tekst van je uitgebrachte stem. De barcode wordt na het verlaten van het stemhokje door de kiezer gescand en in de stembus gestopt.

    

   Ter verduidelijking: enkel het systeem Jites was betrokken bij de hieronder beschreven problemen.

    

   Er bestaat eveneens een systeem voor het digitaal doorsturen en opnemen van de verkiezingsuitslagen (CODI).

    

   De software Jites en CODI, die aangepast worden voor elke verkiezing, worden reeds sinds 1994 ontwikkeld door het bedrijf Stésud, dat gespecialiseerd is in informatica.

    

   Deze drie systemen en softwareprogramma’s zijn gecertificeerd zoals dat het geval is bij elke verkiezing, door een onafhankelijk adviesorgaan, PWC (Price Waterhouse Coopers) op volgende data:

   -       Stemsoftware Jites: 4 april 2014

   -       Stemsoftware Smartmatic: 4 april 2014

   -       Software CODI: 30 april 2014

    

    

   Op 4 april 2014 heeft PWC zijn rapport voorgesteld aan de leden van het onafhankelijke college van deskundigen (aangewezen door de Parlementen), de leden van de FOD Binnenlandse Zaken en Stésud. De gecertificeerde software werd eveneens afgegeven aan het college van deskundigen.

    

   Op 14 mei 2014 heeft de FOD Binnenlandse Zaken het testmaterieel, de CODI-software en een kopie van de officiële verkiezingssoftware, ter beschikking gesteld van het college van deskundigen, die de gebruikelijke tests hebben kunnen uitvoeren. Deze tests hebben geen enkel probleem aangetoond.

    

   1. 2. Uiteenzetting van de feiten

    

   Op zondag 25 mei 2014, na de afsluiting van de geautomatiseerde stembureaus, heeft de software CODI een incoherentie vastgesteld op niveau van de totalisatie van de kiesbureaus wat de voorkeurstemmen betreft. Concreet weigerde het CODI-programma, naar aanleiding van deze incoherentie, om bepaalde diskettes van afgesloten stembureaus te lezen.

    

   Enkel de stembureaus die het geautomatiseerde stemsysteem (systeem Jites) gebruiken, zijn betrokken. Het gaat meer in het bijzonder om alle Brusselse gemeenten behalve Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe, het arrondissement Luik,  Eupen, Sankt-Vith, Durbuy, Lens en Fransnes-les-Anvaing

    

   Deze anomalie werd vastgesteld door de leden van de kiesbureaus (de kantonvoorzitter), alsook door de kantonverantwoordelijke van de FOD Binnenlandse Zaken en de technici van Stésud die ter plaatse aanwezig waren. Het onafhankelijke college van deskundigen (aangewezen door de parlementen) werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.

    

   3. Reactie

    

   Als voorzorgsmaatregel en om de juistheid van de doorgestuurde uitslagen te verzekeren, heeft de FOD Binnenlandse Zaken op zondagavond beslist om voorlopig de verspreiding van de naamstemmen voor de betrokken kantons te onderbreken, totdat het probleem kon geïdentificeerd worden.

    

   Het versterkte team van specialisten van Stésud dat aanwezig was bij de FOD Binnenlandse Zaken heeft:

    

   -       Gedurende de avond en de nacht van zondag 25/5 op maandag 26/5 een tool ontwikkeld die het mogelijk maakte om de stemmen die geregistreerd waren op de diskette van de betrokken stembureaus, te ontcijferen, en dit om de lijstuitslagen volledig te kunnen vrijgeven. Dit gebeurde maandagochtend rond 3u.

    

   -       geprobeerd om de oorzaak van de incoherenties te identificeren. Om hen te ondersteunen, is een tweede team deskundigen van het moederbedrijf NRB ter plaatse gekomen.  ’s Ochtends werd de oorzaak van het probleem geïdentificeerd.

    

   Toen bleek dat een zeer beperkt aantal geregistreerde stemmen (op de gelezen magneetkaarten van de kiezers) in zeer specifieke en beperkte omstandigheden, niet correct waren opgeslagen

    

    

   1. 4. Precieze identificatie van het probleem

    

   Het probleem situeerde zich binnen de stemsoftware Jites bij het annuleren van een reeds gemaakte keuze. De mogelijkheid om een gemaakte keuze te annuleren bestaat al sinds 2007 en is dan ook gebruikt geweest bij de verkiezingen van 2007, 2009, 2010. Deze functie heeft geen enkel probleem gesteld bij de vorige verkiezingen.

    

   Stésud heeft – zoals voor elke verkiezing – ook voor de verkiezingen van 25 mei aanpassingen doorgevoerd om de software vlot te kunnen gebruiken. Deze aanpassingen werden gevalideerd en gecertificeerd door PWC.

    

   Een van deze aanpassingen voor de huidige drievoudige verkiezingen was : opnieuw kunnen klikken op een eerder aangeklikte partij/kandida(a)t(en) om de gemaakte keuze ongedaan te maken.

    

   Hierdoor bestonden dus twee manieren om een stem te annuleren die men aan een partij/ en of aan kandidaten van de partij had gegeven voor een bepaalde verkiezing (Kamer, gewest of Europees):

    

   -ofwel de klassieke manier : door te drukken op « annuleren» onderaan het scherm wat de hele stem wist en u terug verwijst naar de pagina met de lijst van partijen. Deze klassieke manier van handelen heeft geen enkel probleem gesteld.

   -ofwel (en dat was nieuw) : door de namen en eventueel de lijststem bovenaan de lijst weg te klikken en dan terug te keren naar de pagina met het overzicht van de partijen. Het is bij deze nieuwe manier van terug te keren naar de vorige pagina dat er bepaalde problemen zijn opgedoken.

    

   Concreet deed er zich uitzonderlijk een fout voor wanneer volgende handelingen achtereenvolgens werden uitgevoerd:

    

   -       Een kiezer selecteert een lijst;

   -       Hij selecteert  vervolgens één of meerdere kandida(a)t(en);

   -       Daarna desactiveert hij zijn kandida(a)t(en) door er opnieuw op te klikken;

   -       Hij keert vervolgens terug naar het menu met de lijsten;

   -       Hij kiest een andere partijlijst;

   -       Hij zet het normale kiesproces voort

    

   In dat geval heeft de magnetische kaart van de kiezer het nummer van de lijst geregistreerd dat hij initieel had gekozen en dat hij vervolgens gedesactiveerd had. De eventueel nieuwe lijst en de eventueel nieuwe kandidaten (of blanco stem) die als tweede keuze werden opgegeven, werden niet geregistreerd.

    

    

   Een fout zoals hierboven beschreven heeft uitsluitend betrekking op de verkiezing (Kamer, gewest of Europees) waarvoor de kiezer op dat moment zijn stem heeft uitgebracht. Zijn/haar andere stemmen (voor de andere verkiezingen) werden op geen enkele manier aangetast. Ze bleven ongewijzigd opgeslagen op de magneetkaart.

    

   Na het stemmen stopt de kiezer de magneetkaart in de stembus. Zijn stem werd hierbij geregistreerd op een diskette. Na afsluiting van het bureau bezorgt de voorzitter van het stembureau de diskettes aan het kantonhoofdbureau, waar men overgaat tot de totalisatie van de stemmen. Het is in dit stadium dat de toepassing CODI het mogelijk heeft gemaakt om de anomalie vast te stellen.

   De informaticadeskundigen hebben, op basis van deze vaststelling, de volgende handelingen ondernomen :

    

   -          Virtuele lezing van de inhoud van de diskettes van de betrokken stembureaus via de voorzitters van de kantons en automatische detectie van de foutieve stemmen door Stésud

   -          Berekening van de eventuele impact op de zetelverdeling van de voornoemde stemmen

    

   Samengevat: gezien het zeer klein aantal anomalieën (0,06% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in de betrokken kantons), hebben meervoudige tests aangetoond, dat het eventuele annuleren van deze stemmen GEEN ENKELE INVLOED heeft op de zetelverdeling.

    

    

   De informatie werd gegeven aan de betrokken kieskringhoofdbureaus, zodat zij desgevallend kunnen beslissen om deze stemmen als ongeldig te beschouwen op basis van de rapporten die hen toegestuurd werden met het oog op hun procedure van afsluiting van de kiesverrichtingen. Het zijn immers enkel de kieskringhoofdbureaus,  belast met de zetelverdeling, die gemachtigd zijn om te beslissen over het al dan niet rekening houden met de foutieve stemmen.

    

   Stel dat, wat zeer waarschijnlijk is,  een gering aantal stemmen geannuleerd worden door de bureaus - zoals gebruikelijk gebeurt bij elke verkiezing, om uiteenlopende redenen en in vergelijkbare proporties - zal de FOD Binnenlandse Zaken de lichtjes aangepaste uitslagen verstrekken.

   Nadien zal de klassieke procedure voor validatie van de verkiezingen door de kamers plaatsvinden.

   Op deze basis werd dus beslist om de resultaten te publiceren die ook de voorkeurstemmen bevatten die door de kantonhoofdbureaus werden doorgegeven.

    

    

  • Alle resultaten voor Vlaanderen zijn ondertussen bekend buiten deze van Gent.

   13u00 Alle resultaten voor Vlaanderen zijn ondertussen bekend buiten deze van Gent.  Het kantonhoofdbureau van Gent heeft ons reeds alle resultaten bezorgd voor de Vlaamse en Europese verkiezingen maar voor de verkiezingen van de Kamer zijn de resultaten nog maar bekend van 74 van de 100 telbureaus.
  • Kantonhoofdbureaus zijn opnieuw gestart met het doorsturen van resultaten

   Deze ochtend, vanaf 8u, zijn de verschillende kantonhoofdbureaus opnieuw gestart met het doorsturen van de nog onbrekende resultaten.

   Zo zijn ondertussen ook de resultaten van de volgende kantons compleet en gepubliceerd :

   • Bitsingen
   • Grâce-Hollogne
   • Herstal
   • Saint-Nicolas
   • Seraing
   • Wezet
   • Sint-Vith
   • Ukkel
   • Lens
   • Durbuy

    

  • Vrijgave van resultaten – technische oplossing gevonden

   3u30 : Dankzij de inzet van de specialisten is een technische oplossing gevonden om de resultaten vrij te geven met betrekking tot de lijsten van de betrokken kantons. 

   We publiceren de resultaten van de verschillende lijsten in de betrokken kantons, waarvoor de magistraten (voorzitters van het kantonhoofdbureaus) hebben aanvaard om langer te blijven of terug te keren.

   Deze magistraten organiseren het doorsturen via elektronische weg van de resultaten naar de FOD Binnenlandse Zaken. 

   Zo zijn de resultaten van onder andere het kanton Brussel, het kanton Schaarbeek, het kanton Sint-Joost-Ten-Node en het kanton Elsene reeds compleet en gepubliceerd.

  • Maandag ochtend - 1u30 bij FOD Binnenlandse Zaken


  • Detectie van een technische incoherentie bij de telling van sommige resultaten

   Ondanks veelvuldige voorafgaande testen en de certificering door een onafhankelijk adviesorgaan, is een incoherentie vastgesteld bij de totalisatie van de voorkeurstemmen in een aantal kantons.

   Meer precies gaat het om 17 Brusselse gemeenten,  de 2 Duitstalige kantons, sommige kantons in Luik, de kantons Durbuy, Frasnes-les-Anvaing en Lens.
   De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom beslist om voorlopig de verspreiding op te schorten van de resultaten van de Kamer en van het Gewest aangaande deze kantons.

   De specialisten van de firma Stesud, ontwikkelaar van het programma en gecertifieerd door PriceWaterhouseCoopers, stelt alles in het werk om in de kortst mogelijke tijd een oplossing te vinden.

   Het stemmaterieel stelt geen probleem.  De oplossing richt zich naar de applicatie die speciaal ontwikkeld is voor deze verkiezingen, en die vooraf grondig getest en gecertificeerd volgens de opgelegde normen.
   Het collega van parlementaire experten is op de hoogte van de problematiek en volgt de situatie op de voet.

   Noot voor de pers : een perscontact is voorzien om 21u30, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.
  • Elektronische stemmen sneller gepubliceerd

   19u11: Als gevolg van een wetswijziging is het nu mogelijk om de gedeeltelijke resultaten van het elektronisch stemmen te publiceren.

   Zodra de resultaten van 10 bureaus binnen een kanton beschikbaar zijn, kunnen de resultaten meegedeeld worden.

   Dit betekent dat sneller een significant beeld kan gegeven worden van de kiesresultaten.
  • Digitale inzameling van resultaten van kantonhoofdbureaus

   19u : De inzameling van de lijststemmen en voorkeurstemmen wordt gedaan op kantonniveau.  

   Om de digitale overdracht van de resultaten van de kantons naar de FOD Binnenlandse Zaken te verzekeren en te versnellen, is een specifiek systeem ontwikkeld :

   • Kantonhoofdbureaus moeten bijvoorbeeld gebruik maken van de software voor het coderen en verzenden van de resultaten.
   • In samenwerking met de FOD Justitie zijn alle programma's getest op verschillende computerconfiguraties die beschikbaar zijn in de rechtbanken.
   • Er wordt eveneens gebruik gemaakt van het Publilink-netwerk, dat 99% van de Belgische gemeenten dekt.

   Dankzij deze digitale toezending, kunnen de verkiezingsuitslagen snel bekendgemaakt worden.

  • Stemopneming op niveau van de gemeente

   18u18: Er werd een wijziging aan de kieswetgeving doorgevoerd voor de opneming en bekendmaking van de stemmen tijdens de federale, regionale en Europese verkiezingen op gemeentelijk niveau en niet meer enkel op kantonniveau. Op deze manier worden de kiesgegevens gemaximaliseerd op een relevant sociologisch en politiek niveau.

   In dit opzicht wordt het kantonhoofdbureau behouden. De kantonstructuur blijft dus ongewijzigd voor de organisatie van de federale verkiezingen. Wat de stemopneming en de bekendmaking van de uitslagen betreft, organiseert het hoofdbureau zijn telling echter zo dat de uitslagen bekendgemaakt worden per gemeente onder het ambtsgebied van het kanton.

  • Snelle reactie van coördinatiecentrum van de verkiezingen

   17u15: Door een foute manipulatie door een bureau in kanton Genappe zijn op de website even foute resultaten gepubliceerd voor het Waalse parlement, waarbij een partij 100% van de stemmen had. Het bureau meende nog in test modus te zijn om de resultaten door te geven.

   Dit is onmiddellijk opgemerkt bij het Coördinatiecentrum en gecorrigeerd.
  • Toezicht door expertencollege

   16u53: deze verkiezingen staan onder controle van een expertencollege.

   Elk parlement heeft eigen experten aangeduid: de kamer der volksvertegenwoordigers, de senaat en het Vlaamse, het Waalse, het Brusselse en het Duitstalige parlement.

   Zij onderzoeken elke klacht in verband met het elektronisch stemmen zowel voor de Europese, Federale als Regionale verkiezingen.

  • Aantal bureauleden

   16u28: Om de verkiezingen mogelijk te maken, zijn vandaag ongeveer 115.000 bureauleden actief :

   • Traditionele stembureaus : 37.800   (6300 bureaus x 6 leden)
   • Elektronische stembureaus : 36.000  (4500 bureaus x 8 leden)
   • Stemopnemingsbureaus : 42.000  (7000 bureaus x 6 leden)
  • Coördinatiecentrum Verkiezingen

   16u18: Vanop het Coördinatiecentrum Verkiezingen bij de FOD Binnenlandse Zaken worden de technische interventies in de stem- en telbureaus opgevolgd.

   Zodra de getelde stemmen beschikbaar zijn, worden ze hier verwerkt en bekend gemaakt op de website : http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/.

   Een 100-tal personen zijn hier werkzaam om de vlotte gang van zaken mogelijk te maken.

  • De eerste officiele resultaten zijn bekend

   16u10 : de eerste officiele resultaten van de Belgen die gestemd hebben in de ambassades in het buitenland zijn bekend.

   Je kunt ze nalezen op : http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/

  • Sluiting van elektronische stembureaus en schatting binnenlopen resultaten

   16u05: Alle elektronische stembureaus sluiten behalve enkele uitzonderingen.

   Op basis van het binnenlopen van de resultaten bij vorige verkiezingen, verwachten we de officiele resultaten op onderstaande momenten:

   • 25% van de resultaten rond 19u30
   • 50% van de resultaten rond 21u00
   • 75% van de resultaten rond 22u30
   • 100% van de resultaten tussen middernacht en 1u00.
  • Telbureaus open

   15u30

   1°) Alle 6.400 telbureaus zijn open sinds 15u.

   Vanaf de sluiting van de traditionele stembureaus maakt de voorzitter de nodige PVs op en brengt hij alle stembiljetten naar de telbureaus. Wanneer de telbureaus klaar zijn met tellen sturen zij de resultaten naar het kantonhoofdbureau.

   2°) De stemmen vanuit een digitaal stembureau moeten niet met de hand geteld worden. Hiervoor zijn dan ook geen telbureaus voorzien. De voorzitter van het digitale stembureau brengt de resultaten van zijn bureau rechtstreeks op 2 usb-sticks naar het kantonhoofdbureau.

   3°) Het kantonhoofdbureau zal de resultaten daarna doorsturen via een beveiligde verbinding naar het coördinatiecentrum verkiezingen van de FOD Binnenlandse
   Zaken.

   Wij publiceren de resultaten op de website: http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/.

  • Waarom gebruikt men een rood potlood ?

   14u35: In 5500 stembureaus werd vandaag op papier gestemd.

   Stemmen op papier doe je met een rood potlood. Rood omdat deze kleur het meest opvalt en dus best gezien wordt door de tellers. Rood is ook moeilijk te imiteren.

   Wie een eigen rood potlood gebruikt, riskeert dus een andere tint rood te hebben.

   Een potlood biedt ook meer zekerheid dan een balpen als het "in panne valt". Gewoon scherpen en je kan weer stemmen. Een potlood kan bovendien niet lekken; geen risico op vlekken dus.

   Met een potlood riskeer je tot slot minder gaten in de stembrief te maken dan met een balpen.


  • Stand van zaken vd technische interventies sinds deze ochtend

   14u05 : op een totaal van 27.000 elektronische stemmachines zijn 553 interventies gevraagd. Er zijn nog slechts 13 lopende interventies, waarvoor wordt gewerkt aan een oplossing. Daarvan zijn er 4 prioritaire interventies omdat het een computer van de voorzitter of een stemurne betreft.
  • Traditionele stembureaus gesloten

   14u00: De 6301 traditionele stembureaus (op papier) zijn nu gesloten. Het tellen begint vanaf 15u. De elektronische stembureaus blijven open tot 16u.

   Het tellen van de stemmen op papier verloopt als volgt:

   Elk telbureau krijgt de stembrieven van drie stembureaus. In het telbureau worden de brieven gemengd zodat niemand zou weten hoe gestemd is in een bepaald bureau.

   Als de stemmen zijn geteld, stelt de voorzitter van het telbureau een proces-verbaal op.

   Het proces-verbaal wordt onder verzegelde omslag aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau bezorgd. Daar worden de gegevens van het proces-verbaal ingegeven in het elektronische systeem.

   Het kantonhoofdbureau stuurt de partiële totalen ( per telbureau) naar het hoofdkwartier van de verkiezingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  • Het stempapier

   51% van de kiezers stemt op papier.

   Het stembiljet is blauw voor het Europees Parlement, wit voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en roos voor de Regionale parlementen.

   Het papier is van hoogwaardige kwaliteit en bevat enkele veiligheidselementen waaronder een watermerk met het Belgische blazoen en leuze.

   Dit papier is gemaakt op basis van groene energie (windenergie).

   Na de verkiezingen gaan alle stembrieven naar de griffie van het vredegerecht, tot de dag na de validering van de verkiezingen. Daarna worden de stembrieven vernietigd en het papier wordt gerecycleerd.
  • Rookontwikkeling en medische interventie

   12u30 : Dankzij de snelle interventies van de technici, verloopt de werking in de elektronische stembureaus vlot.

   Deze voormiddag waren er ook andere zaken die een invloed hadden op de werking van enkele stembureaus.

   - In Kortrijk ging een bureau later open omdat de voorzitter van het stembureau zich had overslapen. 

   - Bij het openen van het stemlokaal in de parochiezaal in Beersel was er rookontwikkeling. Nadat het lokaal werd verlucht, kon het bureau normaal functioneren.

   - In Opglabbeek was er een medische interventie in een stembureau.

  • Opstart stembureaus zeer vlot verlopen

   11u10 : Op een totaal van 27.000 elektronische stemmachines zijn er sinds deze ochtend 418 interventies gemeld. 35 interventies zijn nog bezig, waaronder 
   4 prioritaire interventies omdat het de computer van de voorzitter of de stemurne betreft.

  • Technische interventies

   10u10 : Op een totaal van 27.000 elektronische stemmachines zijn er op dit moment 334 interventies uitgevoerd. 267 daarvan zijn reeds opgelost. Bij de lopende interventies zijn er 3 prioritaire interventies omdat het de computer van de voorzitter of de stemurne betreft.

  • 50% minder interventies dan 2012

   10u05 : Voor het nieuwe elektronisch stemsysteem zijn er beduidend minder interventies dan in 2012.
   Tussen 6u30 en 9u30 waren er vandaag 234 interventies. Voor hetzelfde tijdsinterval waren er dat in 2012 463.
  • Toegankelijkheid stembureaus voor personen met handicap

   9u55: Gemeenten nemen initiatieven om de toegankelijkheid tot de stemming te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van andersvalide personen.

   Dit kan gaan om :
   - aanbieden van parkeerplaats
   - aangepaste toegang tot het stembureau
   - begeleiding naar aangepast stemhokje
  • Aantal Belgen die vanuit buitenland stemmen

   9u30: Op 8.000.458 Belgen, stemmen er 7.871.504 kiezers in België en 2% in het buitenland.

   Kiezers Federale verkiezingen per Kieskring Kiezers Federale verkiezingen per Kieskring
  • Aantal kandidaten op de verschillende lijsten

   9u12

   Lijst

   Aantal kandidaten

   Effectieven

   Opvolgers

   Europees

   336

   179

   157

   Federaal

   2841

   1607

   1234

   Regionaal

   4911

   2842

   2069

   Vlaams

   1802

   1033

   769

   Waals

   1781

   843

   938

   Duitstalige gem.

   153

   153

   0

   Brussel

   1175

   1175

   362

   TOTAAL

   8088

   4628

   3460

  • 75% van de problemen opgelost

   9u10 : op meer dan 27.000 elektronische stemmachines, zijn de technici momenteel opgeroepen voor 180 interventies. 75% van de problemen zijn reeds opgelost en de andere interventies zijn gaande.
  • Stembureaus

   Om te stemmen zijn er vandaag 6301 traditionele stembureaus en 4482 met elektronisch stemsysteem geopend, respectievelijk tot 14u00 en tot 16u00.

  • Technische interventies

   8u30 : 500 technici staan stand-by om interventies uit te voeren. 

  • Elektronisch stemmen

   8u15 : op 4482 elektronische stembureaus, starten er 15 met een beetje vertraging als gevolg van technische interventies.
  • Elektronisch stemmen

   7u50 : Bij de installatie van de stembureaus op zaterdag 24 mei is een beperkt aantal interventies vastgesteld. Ook voor het gebruik van het nieuwe elektronisch stemsysteem (Smartmatic) is een daling te bemerken, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 (het eerste gebruiksjaar van dit materieel).

  • Welkom

   Volg via deze blog het organisatorische verloop van de verkiezingen op 25 mei 2014 op de voet.

  Nieuws

  12.10.2018
  Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
  21.08.2018
  Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
  25.06.2018
  Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
  26.04.2018
  Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
  20.04.2018
  Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019