Sie sind hier:  Kommissionen » Öffentlichkeit der Verwaltung » Stellungnahmen »2015

2015

  • print
Letzte News

Keine News in dieser Ansicht.

Advies 100 Over de weigering om toegang te verlenen tot een dossier met betrekking tot de overbrenging van een andere officina door een derde partij 21/12/2015
Advies 99 Vraag over de interpretatie van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur in geval van samenloop met een gerechtelijke procedure 21/12/2015
Advies 98 Over de weigering tot het verlenen van toegang tot bepaalde documenten uit een fiscaal dossier 21/12/2015
Advies 97 Over de weigering om beslissingen en andere bestuursdocumenten met betrekking tot de aankoop van kaliber .300 whisper wapens openbaar te maken 21/12/2015
Advies 96 Over de weigering om het evaluatierapport 25 jaar bewakingswet openbaar te maken 21/12/2015
Advies 95 Over de weigering om beslissingen en andere bestuursdocumenten met betrekking tot de aankoop van kaliber .300 whisper wapens openbaar te maken 21/12/2015
Advies 94 Over de weigering om toegang te verlenen tot de inspectierapporten opgesteld naar aanleiding van de inbeslagname van goederen door het FAVV 1/12/2015
Advies 93 Over de weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten over de overeenkomst over de principes aangaande een af te sluiten akkoord over de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 & 2 1/12/2015
Avis n° 92 Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune 1/12/2015
Avis n° 91 Sur le refus de donner accès à des explications sur des calculs 1/12/2015
Avis n° 90 Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un mur bâti par la S.A. Cockerill Sambre 1/12/2015
Advies 89 Over de weigering om toegang te verlenen tot testresultaten en de hierover gevoerde correspondentie 1/12/2015
Advies 88 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een aanbestedingsdossier 1/12/2015
Advies 87 Over de weigering om toegang te verlenen tot milieudossiers 26/10/2015
Advies 86 Over de weigering om toegang te verlenen tot processenverbaal 26/10/2015
Avis n° 85 Sur le refus de donner accès à des documents en la possession de Proximus 26/10/2015
Advies 84 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten met betrekking tot een selectieprocedure 26/10/2015
Advies 83 Over de weigering om toegang te verlenen tot fiscale informatie over de ex-echtgenoot 26/10/2015
Avis n° 82 Sur le refus de donner accès à des documents et actes administratifs sur la base desquels une décision d’octroi de polices d’assurance-crédit a été pris 26/10/2015
Advies 81 Over de weigering om toegang te verlenen tot een brief verstuurd door een advocaat 26/10/2015
Advies 80 Over de weigering om toegang te verlenen tot een inventaris van extra voordelen van bestuurders van ziekenfondsen ontvangen 26/10/2015
Avis n° 79 Sur le refus de donner accès à un permis socioéconomique délivré à la S.A. AUDIMA ayant pour objet l’extension de la galerie commerciale « Cora » 28/9/2015
Advies 78 Over de weigering om een kopie van een klacht te verlenen 28/9/2015
Advies 77 Over de weigering om een kopie van een risicotaxatie-test te verlenen 28/9/2015
Advies 76 Over de weigering om een kopie van een observatiefiche te verlenen 28/9/2015
Advies 75 Over de weigering om inzage en kopie te verlenen van de erfenisaangifte van zijn grootvader en van zijn overgrootvader 28/9/2015
Advies 74 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 73 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 72 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 71 Over de weigering om toegang te geven tot bepaalde verslagen 28/9/2015
Advies 70 Over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract afgesloten door derden 28/9/2015
Advies 69 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot een advies uitgebracht door de Provinciale Raad van Limburg van de Orde van Apothekers 28/9/2015
Advies 68 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot alle processen-verbaal die werden uitgeschreven naar aanleiding van inspecties 7/9/2015
Advies 67 over de impliciete weigering om toegang te geven tot de ingediende aangifte(s) van nalatenschap en van een eventuele boedelbeschrijving 7/9/2015
Advies 66 Over de weigering om toegang te geven tot de documenten opgemaakt in het kader van een visumaanvraag 7/9/2015
Avis n° 65 Sur le refus de donner accès à des informations sur l’évolution des indices spécifiques visés à l’art. 138bis- 4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre 7/9/2015
Avis n° 64 Sur le refus de donner accès à la décision motivée et au détail des données chiffrées ayant présidé à la décision de la Banque Nationale de Belgique, autorisant ainsi la SA DKBV et la SA Axa Belgium à augmenter leurs primes 7/9/2015
Avis n° 63 Sur le refus de donner accès au document « relevé des décisions juridiques prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014 » 7/9/2015
Advies 62 Met betrekking tot de herziening en nadere toelichting van een eerder advies 7/9/2015
Advies 61 Over de weigering om toegang te geven tot het akkoord over de verlengde uitbating van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 7/9/2015
Advies 60 Over de weigering om toegang te geven tot de documenten in dossiers die geopend werden naar aanleiding van de aanvrager 7/9/2015
Avis n° 59 Sur le refus de donner accès au certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro « One Touch Ulta » de Lifescan Europe 7/9/2015
Advies 58 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een voorgestelde wijziging aan de wet van 5 augustus 2006 27/7/2015
Avis n° 57 Sur le refus de donner accès à un projet de règlement de police 27/7/2015
Advies 56 Met betrekking tot de weigering om een kopie van TRACES-certificaat INTRA.SK.2014.0005425 te verstrekken 27/7/2015
Advies 55 Met betrekking tot de weigering om een afschrift over een dossier in de ambassade in Manilla te verstrekken 27/7/2015
Advies 54 Met betrekking tot de weigering om inzage en uitleg te verstrekken over de weigering een visa door de dienst Vreemdelingenzaken te verstrekken 27/7/2015
Advies 53 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken waaruit blijkt dat een notaris voldaan heeft aan de verplichting van art. 2 RPO 27/7/2015
Advies 52 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken waaruit de motivering blijkt dat een betrokken onderneming onder het Paritair Comité van de Petroleumnijverheid ressorteert 27/7/2015
Avis n° 51 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec un accord fiscal entre Belgacom S.A. et la Région wallonne 6/7/2015
Advies 50 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken m.b.t. een examen 6/7/2015
Advies 49 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken m.b.t. een examen 6/7/2015
Avis n° 48 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une comparaison des titres et mérites des candidats pour un mandat comme membre du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale 6/7/2015
Advies 47 Met betrekking tot de weigering om briefwisseling te verstrekken 6/7/2015
Advies 46 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken over de werking van een Justitiehuis 6/7/2015
Advies 45 Met betrekking tot interpretatie van de wet van 11 april 1994 6/7/2015
Advies 44 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde documenten m.b.t. problemen met gezondheidsproducten 6/7/2015
Avis n° 43 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Liège 6/7/2015
Advies 42 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een examen 6/7/2015
Advies 41 Met betrekking tot de weigering om een kopie van een instructie te bezorgen 8/6/2015
Advies 40 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een aantal documenten met betrekking tot eventuele problemen met producten van Terumo 8/6/2015
Advies 39 Met betrekking tot de weigering om een kopie van een interne instructie te bezorgen 8/6/2015
Advies 38 Met betrekking tot het niet verkrijgen van een e-mail van de Indische Ambassade met betrekking tot de Tibetaanse gemeenschap in India 8/6/2015
Avis n° 37 Sur le refus de donner accès au certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro “One Touch Ultra” de Lifescan Europe 8/6/2015
Advies 36 Met betrekking tot genomen beslissingen over de aanwezigheid van soldaten op het grondgebied van de stad Antwerpen 8/6/2015
Avis n° 35 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 34 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Bruxelles 8/6/2015
Avis n° 33 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Verviers 8/6/2015
Avis n° 32 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 31 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 30 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Advies 29 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het aanvraagdossier en de verstrekte adviezen over een domeinconcessie voor de bouw van een energie-atol op de Wenduinebank (De Haan) 8/6/2015
Advies 28 Met betrekking tot het niet verstrekken van documenten met betrekking tot een gevangenisstraf 8/6/2015
Avis n° 27 Sur le refus implicite de donner accès à tout document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences sur un emploi de conseiller général 4/5/2015
Avis n° 26 Sur le refus implicite de donner accès à une copie intégrale d’une note du service juridique qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière 4/5/2015
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het aanvraagdossier en de verstrekte adviezen over een domeinconcessie voor de bouw van een energie-atol op de Wenduinebank (De Haan) 4/5/2015
Avis n° 24 Sur le refus implicite de donner accès aux tableaux nominatifs de vote d’un syndic 13/4/2015
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès aux documents qui révèlent les motifs justifiant les principaux dégrèvements octroyés en matière de centimes additionnels communaux 13/4/2015
Advies 22 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot werknota’s en informatie-uitwisseling 13/4/2015
Advies 21 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een instructie 13/4/2015
Advies 20 Met betrekking tot de impliciete weigering om informatie te verstrekken over het gevolg dat aan een klacht is gegegeven 13/4/2015
Advies 19 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op de toegang tot klachtendossiers 13/4/2015
Avis n° 18 Sur l’accès aux documents qui révèlent la position de la Belgique sur des décisions de l’Union européenne 13/4/2015
Avis n° 17 Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un licenciement 2/3/2015
Advies 16 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot een vergunningsaanvraag en een vergunningsbeslissing afgeleverd door de FOD Financiën 2/3/2015
Advies 15 Met betrekking tot de moeilijkheden die werden ondervonden om toegang te krijgen tot inspectieverslagen van het FAVV 2/3/2015
Avis n° 14 Sur le refus de donner une copie d’un rapport du service d’incendie 2/3/2015
Advies 13 Met betrekking tot de moeilijkheden die werden ondervonden om toegang te krijgen tot inspectieverslagen van het FAVV 2/3/2015
Advies 12 Met betrekking tot de impliciete weigering om een advies over de toekenning van de uitbating van de 112-Ambulancedienst in Zele 2/3/2015
Avis n° 11 Sur l’application de la loi du 11 avril 1994 au Centre interfédéral pour l’égalité des Chances 2/3/2015
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om nadere toelichting te geven over de motieven op grond waarvan een beslissing werd genomen 2/2/2015
Avis n° 9 Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national » 2/2/2015
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om een van het volledige fiscaal dossier te verstrekken 2/2/2015
Avis n° 7 Sur l’accès aux documents concernant l’introduction de deux procédures devant le Conseil d’Etat 12/1/2015
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om een convenant met betrekking tot de verlenging van de levensduur van een kerncentrale in Tihange 12/1/2015
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om documenten en informatie te verstrekken over een procedure tot het toekennen van een verblijfsvergunning en over een gezinshereniging 12/1/2015
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om informatie te verstrekken over de gevolgen van een eventueel ontslag 12/1/2015
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een databank met rechtspraak 12/1/2015
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van de vergaderingen van de Federale Wapendienst 12/1/2015
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om bepaalde documenten te verstrekken met betrekking tot een bevorderingsprocedure 12/1/2015
Status BAEC :
Status BELPIC :
Status NR :
BAEC arbeitet stabil
BAEC ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BAEC ist momentan ausser Betrieb
BELPIC arbeitet stabil
BELPIC (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BELPIC ist momentan ausser Betrieb
National Register arbeitet stabil
Das Nationalregister (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
National Register ist momentan ausser Betrieb