Vous êtes ici :  Commissions » Publicité de l'administration » Avis »2017

2017

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Avis n° 63 Sur le refus de donner accès à un dossier d’un marché public 18/12/2017
Advies 62 Betreffende de toegang tot het dossier opgesteld door de Federale Ombudsman in het bezit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg 18/12/2017
Advies 61 Vragen van de gemeente Laarne met betrekking de opmaak van de registers inkomende en uitgaande briefwisseling – Openbaarheid van bestuur & privacywetgeving / inzagerecht van de mandatarissen 18/12/2017
Avis n° 60 Sur le refus de donner accès à un dossier d’allocataire social auprès le CPAS de Tournai 18/12/2017
Advies 59 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in een fiscaal dossier 18/12/2017
Advies 58 Met betrekking tot vragen met betrekking tot het bestaan van een register met aan asbest-gerelateerde ziektes en overlijdens en de toegang ertoe 18/12/2017
Advies 57 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/12/2017
Advies 56 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/12/2017
Avis n° 55 Sur le refus de donner une copie du rapport de monitoring/d’audit du Centre Etrangers 20/11/2017
Avis n° 54 Sur le refus de donner des copies de toutes les offres d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre 20/11/2017
Advies 53 Met betrekking tot eventuele documenten over een project voor een ondergrondse explosie in de Kempen 20/11/2017
Avis n° 52 Sur le refus de donner accès aux statistiques du nombre de voyageurs 20/11/2017
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot een aantal documenten met betrekking tot PMM Wing Service 23/10/2017
Advies 50 met betrekking tot de toegang tot de aanwezigheidslijsten van de bestuursorganen van het FANC 23/10/2017
Advies 49 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de financiële overgangsmaatregelen voor zelfstandigen 23/10/2017
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot het logboek van de provinciale crisiscel opgemaakt in het kader van de treinramp te Wetteren 23/10/2017
Avis n° 47 Sur le refus de donner des réponses aux certaines questions 23/10/2017
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 45 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 44 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 43 Met betrekking tot de toegang tot een klacht die werd ingediend bij de BBI 2/10/2017
Advies 42 Met betrekking tot de toegang tot een dossier in het bezit van het RIZIV 2/10/2017
Avis n° 41 Sur le refus de donner des réponses aux certaines questions 2/10/2017
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot het administratief dossier van de FOD Justitie over de uitlevering aan de Russische Federatie 2/10/2017
Advies 39 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de financiële overgangsmaatregelen voor zelfstandigen 2/10/2017
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport 2/10/2017
Advies 37 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op een protocol tussen een gemeente, de lokale chiro en een meergemeentepolitiezone 2/10/2017
Advies 36 Met betrekking tot een kopie van documenten over een diefstal van wapens 24/04/2017
Advies 35 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een bevordering 24/04/2017
Advies 34 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot de werking van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën 24/04/2017
Advies 33 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een bevorderingsprocedure 24/04/2017
Advies 32 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot affichering 24/04/2017
Advies 31 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een stedenbouwkundig dossier 24/04/2017
Avis n° 30 Sur le refus de délivrer l’ensemble des pièces relatives à une solution pour maintenir une offre continue de dispositifs publicitaires sur le domaine ferroviaire 24/04/2017
Advies 29 Met betrekking tot een kopie van videobeelden 24/04/2017
Advies 28 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie onderbroken evaluatiecyclus tussen POD Belspo en het Algemeen Rijksarchief 27/03/2017
Advies 27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de bijlage bij de richtlijn “instructies betreffende het extremisme” 27/03/2017
Advies 26 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een studie over de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen 27/03/2017
Advies 25 Met betrekking tot de impliciete weigering om een aantal documenten te ontvangen met betrekking tot een ingediende klacht tegen een landmeter-expert 06/03/2017
Advies 24 Met betrekking tot het verzoek om antwoorden op een aantal vragen te ontvangen 06/03/2017
Advies 23 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten in een dossier aanwezig bij het Centrum Integriteit van de Federale Ombudsman 06/03/2017
Advies 22 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot klachten en andere documenten van voedselleveranciers, voedseltoeleveranciers en andere bedrijven die levensmiddelen leveren aan bepaalde grootwarenhuizen en hun werkmaatschappijen 06/03/2017
Advies 21 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot de uitbating van een modelluchtvaartterrein 06/03/2017
Advies 20 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten i.v.m. een trainingsprogramma “senior potential program” 06/03/2017
Advies 19 Met betrekking tot de vraag om advies over een ontwerp van ministerieel besluit over de Diplomatieke Commissie 13/02/2017
Advies 18 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 13/02/2017
Advies 17 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een bestuurlijke akte van de lokale politie Leuven 13/02/2017
Advies 16 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle verslagen, teksten, publicaties die betrekking hebben op de professionalisering tot beroepsmajoor in de hulpverleningszone Meetjesland 13/02/2017
Advies 15 Met betrekking tot de weigering om een finaal rapport over de niet-conformiteit met de geclaimde analytische gevoeligheid voor syfilis en de bijhorende correspondentie met de bijhorende correctieve en preventieve acties ter beschikking te stellen 13/02/2017
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om een lijst van namen te ontvangen van de zes inspecteurs van de federale politie die de grote tweetaligheidspremie ontvangen hebben binnen het CIC Limburg 13/02/2017
Advies 13 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten met betrekking tot de applicatie/website ‘kadasterfinder.be’ 13/02/2017
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het ontwerp van kwaliteitshandboek 13/02/2017
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de lijst van de actieve leden en van de verslagen van de vergadering van het lopende kalenderjaar van de Nationale raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening 13/02/2017
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van verslagen van de AIG uit 2015 waarnaar de AIG verwijst in zijn jaarverslag 2015 controle op de gedwongen terugkeer 16/01/2017
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten met betrekking tot een aanbesteding en tot het keuringsverslag 16/01/2017
Avis n° 8 Sur le refus de délivrer une liste des secteurs d’activités professionnelles pour lesquels le demandeur est susceptible de postuler un emploi 16/01/2017
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een weigering voor de DVA en de motivering over de weigering van een job als sectiefatiek in de gevangenis 16/01/2017
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een rekruterings- en selectiedossier bij de Federale Politie 16/01/2017
Avis n° 3 Sur le refus de délivrer un copie du permis d’urbanisme, la demande de permis et des plans 16/01/2017
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service