U bent hier :  Algemene directie »Nieuws

Koninklijk besluit van 21 februari 2022

donderdag, 24 maart 2022 | Categorie: Commissies
  • print

Door het Koninklijk besluit van 21 februari 2022 heeft de Federale Regering de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten afdeling openbaarheid van bestuur opnieuw samengesteld. Dit koninklijk besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 maart 2022. De Commissie kan slechts opnieuw in werking treden wanneer de leden en plaatsvervangende leden de grondwettelijke eed hebben afgelegd bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Nieuwe adviesaanvragen die bij de Commissie ingediend zijn met ingang van 1 april 2022 zullen door de Commissie behandeld worden. Voor vroegere ingediende adviesaanvragen zal geen advies worden uitgevaardigd gezien de beperkte tijd die de Commissie toekomt om nuttig een advies uit te brengen.


Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst