U bent hier :  Bevolking » FAQ »Geschillen bij de Raad van State

Geschillen bij de Raad van State

  • print

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
  • Geschillen bij de Raad van State

    De regeling van een geschil tussen een privépersoon en een gemeente of tussen twee gemeenten leidt tot een administratieve beslissing waartegen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State. Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan immers een beroep tot nietigverklaring van deze beslissing ingediend worden bij de afdeling bestuursrechtspraak wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.

    Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid binnen de 60 dagen na de kennisgeving ingediend worden, met een gedateerd verzoekschrift dat getekend wordt door de verzoekende partij zelf of door een advocaat, en dat per aangetekend schrijven met de post verzonden wordt naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst