U bent hier :  Bevolking »Statistieken van bevolking

Statistieken van bevolking

 • print

Bevolkingscijfers op 1 januari 2022
Bevolkingscijfers op 1 januari 2021
Bevolkingscijfers op 1 januari 2020
Bevolkingscijfers op 1 januari 2019
Bevolkingscijfers op 1 januari 2018
Bevolkingscijfers op 1 januari 2017
Bevolkingscijfers op 1 januari 2016
Bevolkingscijfers op 1 januari 2015
Bevolkingscijfers op 1 januari 2014

De statistiek geeft het bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister.
In deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.
Er wordt geen rekening gehouden met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister.
De officiële bevolkingsstatistieken worden aangemaakt en gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

Statistieken van bevolking (10/2022)

 1. Globaal bevolkingscijfer per gemeente : alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister).
 2. Bevolking in de grote steden en provinciehoofdplaatsen (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand) :
  • Aantal ingeschreven inwoners : het aantal personen, opgedeeld volgens geslacht, dat op de eerste dag van de maand in één van de betrokken steden is ingeschreven (zonder onderscheid van het inschrijvingsregister).
  • Aantal geboorten : het aantal kinderen dat, op hun geboortedatum, de voorbije maand in één van de betrokken steden werd ingeschreven.
  • Aantal overlijdens : het aantal personen, ingeschreven in één van de betrokken steden, voor wie een overlijden opgenomen werd tussen de 1ste en de laatste dag van de vorige maand.
 3. Belgische gemeenten met de jongste bevolking (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand) : de 20 Belgische gemeenten met de jongste bevolking in verhouding tot het nationale gemiddelde.
 4. Belgische gemeenten met de oudste bevolking (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand) : de 20 Belgische gemeenten met de oudste bevolking in verhouding tot het nationale gemiddelde.
 5. Aantal huwelijken, per gewest : het aantal personen voor wie een huwelijk in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de voorbije maand.
 6. Aantal wettelijk samenwonenden, per gewest : het aantal personen voor wie een verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de voorbije maand.
 7. Aantal personen dat Belg is geworden, per gewest : het aantal personen dat Belg is geworden; de datum van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit ligt in de vorige maand.
 8. Nieuwe inschrijvingen : de 20 Belgische gemeenten waar het grootste aantal inschrijvingen in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de vorige maand.
 9. Afvoeringen : de 20 Belgische gemeenten waar het grootste aantal afvoeringen van de registers werd opgenomen tijdens de vorige maand (het kan gaan om een verhuis naar een andere gemeente, een vertrek naar het buitenland of een ambtshalve schrapping; de overlijdens werden niet in dit cijfer opgenomen).
 10. Gemeente waar de oudste persoon woont (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand):
 11. Aantal verhuizingen opgenomen tijdens de afgelopen maand, tussen de verschillende gewesten
  1. Van het Vlaamse Gewest naar het Waalse Gewest.
  2. Van het Vlaamse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
  3. Van het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest.
  4. Van het Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
  5. Van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaamse Gewest.
  6. Van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest naar het Waalse Gewest.
 12. Aantal afvoeringen naar het buitenland opgenomen tijdens de afgelopen maand :
  • Zonder daaropvolgende inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters
  • Met daaropvolgende inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters
 13. Aantal inschrijvingen van personen die van het buitenland afkomstig zijn, opgenomen tijdens de afgelopen maand.
 14. Aantal echtscheidingen opgenomen tijdens de afgelopen maand (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand)
 15. Aantal opgenomen beëindigingen van wettelijke samenwoning tijdens de afgelopen maand
 16. Totaal aantal raadplegingen van het Rijksregister opgenomen tijdens de afgelopen maand
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst