Wat en waarom?

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De wet van 7 maart 2007 realiseert de omzetting van de Europese richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en deelt dan ook dezelfde doelstellingen. Het uitgangspunt is dat de overheid beschikt over heel wat informatie die door bedrijven kan worden gebruikt voor commercieel interessante toepassingen. Daarnaast wil de richtlijn de overheden in de EU ertoe aanzetten om de informatie waarover ze beschikken beter in kaart te brengen. Daardoor zal alle kennis die binnen de overheden aanwezig is beter kunnen worden aangeboord. Dit kan leiden tot beter beleid omdat de politiek kan steunen op goede beleidsinformatie die gemakkelijk beschikbaar is.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst