U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur » Adviezen »2013

2013

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Advies 55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verstrekken tot het volledige dossier met betrekking tot de aanvraag tot tijdelijke sluiting van een apotheek 2/12/2013
Avis n° 54 Sur le refus de donner accès au dossier administratif personnel 28/10/2013
Avis n° 53 Sur le refus implicite de donner accès à des copies des films et autre matériel audiovisuel 30/9/2013
Advies 52 Met betrekking tot de toegang tot een uitgevoerd veiligheidsonderzoek 28/10/2013
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot een wetenschappelijk rapport m.b.t. de fysieke belasting van postbodes 30/9/2013
Advies 50 Met betrekking tot de toegang tot de inspectieverslagen van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie over het optreden van de politiediensten bij de gedwongen repatriëringen van migranten zonder papieren 30/9/2013
Avis n° 49 Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance 30/9/2013
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot auditrapporten in het bezit van de Autoriteit voor financiële diensten en markten 30/9/2013
Avis n° 47 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal 30/9/2013
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot notulen van de SIOD 30/9/2013
Advies 45 Met betrekking tot inzage in het fiscaal dossier 2/9/2013
Avis n° 44 Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance 2/9/2013
Advies 43 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 42 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 41 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 40 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 39 Met betrekking tot documenten die aan de grondslag liggen voor de regelgeving overheidsopdrachten 2/9/2013
Advies 38 Met betrekking tot documenten die aan de grondslag liggen voor de regelgeving overheidsopdrachten 2/9/2013
Advies 37 Met betrekking tot documenten die betrekking hebben op de voorbereiding voor een regeling voor paramotoren 2/9/2013
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès aux documents internes 2/9/2013
Avis n° 35 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d'une note sur la demande de prolongement de l'indemnité de retour 2/9/2013
Advies 34 Met betrekking tot registratiegegevens van nieuwe voertuigen 2/9/2013
Advies 33 Met betrekking tot de documenten die betrekking hebben op de kredietverlening van baggerwerken in Rusland 2/9/2013
Advies 32 Met betrekking tot de documenten die op de betrokkene betrekking hebben m.b.t. zijn verblijf in een penitentiaire instelling 2/9/2013
Avis n° 31 Sur le refus de donner accès à documents et actes administratifs qui ont amenés à une affirmation et sur base desquels l'Office National du Ducroire s'est fondé pour octroyer deux polices d'assurance 29/7/2013
Advies 30 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot ziekenhuisgegevens m.b.t. cardiologische ingrepen 29/7/2013
Advies 29 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot notulen en andere communicatie tussen de FOD Mobiliteit en Eurocontrol inzake de toekenning van internationale nummerplaten aan hun personeel 29/7/2013
Avis n° 28 Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport rédigé par le SIPPT 29/7/2013
Advies 27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 29/7/2013
Avis n° 26 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d'une note sur la demande de prolongement de l'indemnité de retour 29/7/2013
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot vaststellingen van de arbeidsinspectie 29/7/2013
Advies 24 Met betrekking tot documenten over de verhuis van bepaalde diensten van de federale politie 8/7/2013
Advies 23 Met betrekking tot documenten over de verhuis van bepaalde diensten van de federale politie 8/7/2013
Advies 22 Met betrekking tot documenten in verband met een aanvraag om een wapenvergunning 8/7/2013
Advies 21 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 8/7/2013
Advies 20 Met betrekking tot documenten in verband met klachten over toestellen waarmee robotgeassisteerde chirurgie wordt uitgevoerd 8/7/2013
Avis n° 19 Sur le refus de donner accès à des copies des décisions 8/7/2013
Avis n° 18 Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration 8/7/2013
Avis n° 17 Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration 8/7/2013
Advies 16 Met betrekking tot documenten in verband met een aanvraag om een wapenvergunning 8/7/2013
Advies 15 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op het Auditcomité van de Federale Overheid 8/7/2013
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot mails verstuurd door de gevangenisdirecteur aan de centrale administratie van de FOD Justitie 3/6/2013
Avis n° 13 Sur le refus de donner accès à des documents relatifs à une sélection 3/6/2013
Avis n° 12 Sur le refus de donner accès à des documents fiscaux de tiers 3/6/2013
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een document waarin een overplaatsing wordt geregeld 3/6/2013
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een opmetingsplan 3/6/2013
Avis n° 9 Sur le refus de donner accès aux documents fiscaux 14/1/2013
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de globale adviezen over de andere kandidaat-gerechtsdeurwaarders 14/1/2013
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de globale adviezen over de andere kandidaat-gerechtsdeurwaarders 14/1/2013
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot klachtdossiers 14/1/2013
Avis n° 5 Sur le refus de donner accès à un grand nombre de documents d'un intercommunale 14/1/2013
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een penitentiair dossier 14/1/2013
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het beschrijvend document met betrekking tot de concurrentiegerichte dialoog voor de eerste schijf van het Neo-project 14/1/2013
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie die de stad Brussel heeft ontvangen van de aanvrager via e-mail 14/1/2013
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een eventuele beslissing over een klacht tegen belangenvermenging 14/1/2013
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst