U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur » Adviezen »2016

2016

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Advies 134 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot correspondentie gevoerd door de Nationale Bank van België in 2011 met de CREG en met Electrabel/Engie over het berekenen van de nucleaire rente 20/12/2016
Advies 133 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over slachtoffers als gevolg van de Belgische wapeninzet tijdens de operatie “Desert Falcon” 20/12/2016
Advies 132 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot gevoerde correspondentie 20/12/2016
Advies 131 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een door de minister met een farmaceutische firma afgesloten contract 20/12/2016
Advies 130 Met betrekking tot de weigering om bepaalde documenten te verbeteren en aan te vullen 20/12/2016
Advies 129 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de operatie “inherent Resolve” 20/12/2016
Advies 128 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een examendossier 22/11/2016
Advies 127 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een (af)leveringsbon 22/11/2016
Advies 126 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten i.v.m. een trainingsprogramma “senior potential program” 22/11/2016
Advies 125 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot drie inspectieverslagen van de AIG 22/11/2016
Advies 124 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Avis n° 123 Demande suite aux demandes émises par la plateforme informatique « transparencia » d’accéder à certains documents administratifs 22/11/2016
Advies 122 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie tussen P&O Belspo en het Rijksarchief m.b.t. een onderbroken evaluatiecyclus 22/11/2016
Advies 121 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Advies 120 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie tussen P&O Belspo en het Rijksarchief m.b.t. een onderbroken evaluatiecyclus 22/11/2016
Advies 119 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Advies 118 Met betrekking tot de weigering om alle mails te bezorgen die tussen een zaakvoerder en het FAVV gedurende een bepaalde periode werden uitgewisseld 24/10/2016
Advies 117 Met betrekking tot de weigering om een pv van vaststelling door een gerechtsdeurwaarder te bezorgen 24/10/2016
Avis n° 116 Question sur l’application de la loi du 11 avril 1994 sur les documents qui se trouvent dans les dossiers en relation des autorisations de transferts internationaux de données à caractère personnel 24/10/2016
Advies 115 Met betrekking tot de weigering om een overzicht van de bij Delcredere ingediende exportverzekeringsdossiers met betrekking tot wapens, munitie en gerelateerd materieel te bezorgen 24/10/2016
Advies 114 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige dossier dat bij UNIA werd aangelegd als gevolg van een klacht 24/10/2016
Advies 113 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot de begroting 24/10/2016
Advies 112 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het fiscaal dossier van een onderneming 24/10/2016
Advies 111 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een ontwerpbrief en een officiële communicatie 24/10/2016
Advies 110 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot evaluatiefiches van een schriftelijk examen 26/9/2016
Advies 109 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een document afkomstig van het parket aanwezig in een fiscaal dossier 26/9/2016
Avis n° 108 Sur le refus de donner accès à une copie de la grille de correction au regard des réponses que le demandeur avait fournies au test 26/9/2016
Avis n° 107 Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation des coûts supplémentaires pour les zones de secours 26/9/2016
Advies 106 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 26/9/2016
Advies 105 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 26/9/2016
Advies 104 Met betrekking tot de mogelijkheid van het niet langer beantwoorden van aanvragen tot openbaarmaking 5/9/2016
Advies 103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de procureur des Konings 5/9/2016
Advies 102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige dossier van de PSD over zijn eigen zaak 5/9/2016
Avis n° 100 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 99 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 98 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 97 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 96 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 95 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 94 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 93 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 92 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 91 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 90 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 89 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 88 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 87 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 86 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 85 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 84 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 83 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Advies 82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de voorbereidende fiches/investeringsvragen/overzichten zowel van Infrabel, de NMBS en de gewestregeringen 5/9/2016
Advies 81 Met betrekking tot de gedeeltelijke weigering om toegang te verlenen tot het fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 80 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot tuchtdossiers van derden 5/9/2016
Advies 79 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 5/9/2016
Advies 78 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 77 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een wachtlijst voor wat betreft werk voor gedetineerden 5/9/2016
Advies 76 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 5/9/2016
Avis n° 75 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap 1/8/2016
Advies 74 Met betrekking tot de publicatie van bepaalde gegevens uit de verslagen van het college van burgemeester en schepenen 1/8/2016
Advies 73 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een fiscaal dossier 1/8/2016
Advies 72 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een reeks brieven van 1 augustus 2002 1/8/2016
Advies 71 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een proces-verbaal van vaststellingen en verklaringen 1/8/2016
Advies 70 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot de lijst van negatieve selectie en de verdeelsleutel met datum van verdeling van de lijst “negatieve selectie” 1/8/2016
Advies 69 Met betrekking tot de weigering om de notulen van de vergaderingen van het bureau van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik openbaar te maken 1/8/2016
Advies 68 Met betrekking tot de weigering om de notulen van de vergaderingen van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik openbaar te maken 1/8/2016
Advies 67 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie over een faillissement 1/8/2016
Advies 66 Met betrekking tot de weigering om een aantal documenten ter verstrekking met betrekking tot het onderwerpen van personen van de Dominicaanse Republiek aan de luchthaventransitvisumplicht 1/8/2016
Avis n° 65 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap 1/8/2016
Advies 64 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een sociaal verslag 5/7/2016
Advies 63 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport opgesteld ten behoeve van het Beheerscontroleorgaan van de RSZ 5/7/2016
Avis n° 62 Sur le refus de donner accès aux plans des permis d’urbanisme 5/7/2016
Advies 61 Met betrekking tot de impliciete weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen 5/7/2016
Advies 60 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het dossier over een ‘verkoop’ met middelen van het stedenfonds 5/7/2016
Advies 59 Met betrekking tot de impliciete weigering om nadere toelichting te geven bij een bestuursdocument 5/7/2016
Advies 58 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten voor een opdracht tot het leveren en plaatsen van elektrische inrichtingen voor commandowagens 5/7/2016
Avis n° 57 Sur le refus de donner accès du dossier fiscal à l’origine d’un dégrèvement litigieux 7/6/2016
Advies 56 Met betrekking tot het niet verstrekken van adviezen waarover nochtans een positieve beslissing was gegeven 7/6/2016
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van de financiële resultaten van een horecabedrijf 7/6/2016
Advies 54 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een advies van de Belgische Mededingingsautoriteit over havenarbeid 7/6/2016
Advies 53 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten voor een opdracht tot het leveren en plaatsen van elektrische inrichtingen voor commandowagens 7/6/2016
Advies 52 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de gepubliceerde jaarrekeningen van de bedrijven gevestigd in de provincie Antwerpen 7/6/2016
Avis n° 51 Sur le refus de donner accès aux documents administratif en relation d’une amende administative 7/6/2016
Advies 50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de jaarrekeningen en jaarverslagen van de orde van Architecten 7/6/2016
Avis n° 49 Sur le refus de donner accès au document administratif qui a servi de base à la sélection ou aux choix des clients 7/6/2016
Advies 48 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot twee instructies 7/6/2016
Advies 47 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten van een evaluatietest van de generieke competenties 10/5/2016
Advies 46 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de overeenkomst voor de uitbating van het asielcentrum Reno in Gent 18/4/2016
Advies 45 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de Chroom6 problematiek in de stelplaats Gentbrugge 18/4/2016
Advies 44 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het financieel plan van de NMBS voor de periode 2016-2020 18/4/2016
Avis n° 43 Sur le refus de donner une réponse à des questions 18/4/2016
Advies 42 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een gemeentelijk politiereglement 18/4/2016
Advies 41 Advies uit eigen beweging over de toepassing van de wet van 11 april 1994 op hulpverleningszones 18/4/2016
Advies 40 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op hulpverleningszones 18/4/2016
Avis n° 39 Sur le refus de donner accès aux documents dans le dossier administratif relatif au recouvrement de droits à charge de la Fédération de Russie 18/4/2016
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast 18/4/2016
Advies 37 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in het fiscaal dossier 18/4/2016
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast 18/4/2016
Advies 35 Met betrekking tot het niet vrijgeven van een rapport “Ex-post evaluatie van de duurzaamheid van 10 interventies van de Belgische gouvernementele samenwerking” 21/3/2016
Advies 34 Met betrekking tot het niet reageren op een ingediende klacht 21/3/2016
Advies 33 Met betrekking tot de gedeelte weigering om toegang te verlenen tot documenten in een dossier over een ingediende klacht 21/3/2016
Avis n° 32 Sur le refus de donner accès au dossier personnel d’une commune 21/3/2016
Advies 31 Met betrekking tot het geacht onvolledig ingaan op een vraag tot informatie over de organisatiecultuur van Defensie en eventuele gerelateerde info of studies of werkdocumenten of andere bestuursdocumenten die hier betrekking op hebben 21/3/2016
Advies 30 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een examendossier 21/3/2016
Avis n° 29 Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité du dossier en relation avec une paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique 21/3/2016
Avis n° 28 Sur le refus de donner information sur des litiges dans le cadre desquels un contribuable mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier 21/3/2016
Avis n° 27 Sur le refus implicite de donner accès à deux documents formulaire 181 interrompant la prescription du recouvrement 29/2/2016
Advies 26 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten met betrekking tot een examen 29/2/2016
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot brief van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie 29/2/2016
Advies 24 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een situationele beoordelingstest 29/2/2016
Advies 23 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot observatiefiches en meldingsverslagen 29/2/2016
Advies 22 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in het fiscaal dossier 29/2/2016
Avis n° 21 Sur le refus de donner accès à un dossier administratif dans le cadre de la contestation de deux décisions prises le 2 décembre 2015 29/2/2016
Avis n° 20 Sur le refus implicite de donner accès à des informations sur des lacune(s), erreur(s) dans un dossier 29/2/2016
Advies 19 Met betrekking tot de weigering om meer informatie te verstrekken over de klachten tegen taxichauffeurs in Gent 29/2/2016
Advies 18 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te bezorgen van het verslag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 1/2/2016
Advies 17 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verkrijgen van het volledige werkdossier van de PSD 1/2/2016
Advies 16 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van een bestuursdocument van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur 1/2/2016
Avis n° 15 Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs justifiant du dégrèvement de précompte immobilier et des documents comportant la preuve des paiements par le ou les contribuables des impôts en cause 1/2/2016
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot documenten in het bezit van de procureur-generaal 1/2/2016
Advies 13 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een examendossier 1/2/2016
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het documenten van de verslaggever van het Genootschap van Notarissen Vlaams-Brabant naar aanleiding van een ingediende klacht 1/2/2016
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot de voorbereidende fiches per investering uitgaande van Infrabel 11/1/2016
Advies 4 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te geven tot het fiscale dossier 11/1/2016
Advies 3 Met betrekking tot het niet ontvangen van een digitale kopie van auditrapporten en andere rapporten opgemaakt door de Dienst Godsdiensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie 11/1/2016
Avis n° 2 Sur le refus de donner accès à tous les documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division pénale de la DG Législation du SPF Justice 11/1/2016
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om opzoekingen te verrichten in de akten van de burgerlijke stand 11/1/2016
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst