U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur »Inleiding

Inleiding

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Beste bezoeker,

Welkom op de webstek van de (federale) Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen is een recht waarvan de beginselen reeds bepaald werden in artikel 32 van de Belgische Grondwet. Op het federale niveau is aan dat recht verder gestalte gegeven door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, onder meer door het instellen van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten die volledig onafhankelijk en neutraal adviezen verleent.

Sinds 1995 moet de administratie dus een bepaalde openbaarheid verzekeren van bestuursdocumenten die zij in haar bezit heeft en als burger beschikt u niet enkel over de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen, maar ook over de mogelijkheid, indien de administratie zou weigeren u toegang te verlenen, om een beroep te doen op de Commissie om zich over uw verzoek uit te spreken; zij zal een advies uitbrengen dat, als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, de stappen die u hebt gezet en die nog niet tot een resultaat geleid hebben, zal ondersteunen.

Deze website is ontwikkeld om alle praktische informatie te verzamelen die u kan helpen om uw recht op informatie en op de raadpleging van bestuursdocumenten uit te oefenen. Zij geeft u ook een overzicht van de ontwikkelingen gebaseerd op een constructieve dialoog die de Commissie steeds met de administraties wil nastreven teneinde de effectiviteit van dit recht het best mogelijk te garanderen.

Vriendelijke groeten,

 

Luc Donnay

Voorzitter van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst