U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur »Wetgeving

Wetgeving

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

 1. Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S. 30 juni 1994).

 2. Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten (B.S. 19 december 1997).

 3. Koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (B.S. 8 mei 2008).

 4. Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (B.S. 29 januari 2009).

 5. Koninklijk besluit van 5 december 2011 houdende vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur (B.S. 13 januari 2012).

 6. Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur.

 7. Koninklijk besluit van 4 februari 2020 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

 8. Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten.
  Met het koninklijk besluit van 3 april 2013 werden de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten opnieuw benoemd. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013 en is op dat moment in werking getreden.

 9. Koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.
  Met het koninklijk besluit van 21 februari 2022 werden de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten opnieuw benoemd. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2022 en is op dat moment in werking getreden.

 10. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie (B.S. 14 september 2007).

 11. Huishoudelijk reglement (B.S. 29 oktober 2021).

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst