U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie » Beslissingen »2013

2013

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Beslissing FBC 9 Over de gedeeltelijke weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. het illegaal transport van tropisch hout 2/12/2013
Beslissing FBC 8 Over de weigering om toegang te geven tot de maandelijkse milieu-updates die de Nationale Delcrederedienst ontving met betrekking tot een baggerproject in Rusland 28/10/2013
Beslissing FBC 7 Over de weigering om toegang te geven tot documenten met betrekking tot een baggerproject in Rusland en de verzekering ervan 30/9/2013
Beslissing FBC 6 Over de weigering om toegang te geven statistische informatie over laboratoria die dieren voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken 8/7/2013
Beslissing FBC 5 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin milieu-argumenten, -bezorgdheden en –voorwaarden worden geuit en tot elke communicatie met betrekking tot een project in Rusland 8/7/2013
Beslissing FBC 4 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin een milieueffectenrapport wordt beoordeeld 14/5/2013
Beslissing FBC 3 Over de weigering om toegang te geven tot inspectieverslagen van dierentuinen en van de controleverslagen bij roofvogelhouders 4/3/2013
Beslissing FBC 2 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Beslissing FBC 1 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst