U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie »Inleiding

Inleiding

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie is een onafhankelijke beroeps- en adviesinstantie waar u zich toe kan wenden wanneer u moeilijkheden ondervindt om toegang te verkrijgen tot milieu-informatie of om de verbetering te verkrijgen van milieu-informatie die op u betrekking heeft. De Commissie neemt een gemotiveerde beslissing over de bij haar ingestelde beroepen nadat ze een vertrouwelijk, onafhankelijk en objectief onderzoek heeft gevoerd. De Commissie heeft ook een adviserende functie op eigen initiatief of op vraag van bepaalde overheden.

Op deze website kan u een meer uitgebreide beschrijving vinden van de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie, van de regelgeving over de toegang tot milieu-informatie, van de beslissingen, de adviezen en de jaarverslagen van de Commissie, alsook van relevante rechtspraak.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst