U bent hier : DABS

Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende de nieuwe Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS):

Geldende regelgeving

In deze rubriek vindt u alle regelgeving inzake de modernisering van de burgerlijke stand.

Wetten

Uitvoeringsbesluiten

Praktische instructies

In deze rubriek vindt u alle documenten met praktische instructies rond de modernisering van de burgerlijke stand, waaronder de omzendbrief en richtlijnen.

Onderrichtingen FOD Justitie:

Onderrichtingen FOD Binnenlandse Zaken:

Technische onderrichtingen DAV/DXC:

Frequently Asked Questions (FAQ)

In deze rubriek vindt u de link naar de Frequently Asked Questions, gebaseerd op de vragen die werden ontvangen over de modernisering van de burgerlijke stand.

In deze Frequently Asked Questions, wordt dieper ingegaan op vragen rond volgende thema's:

 • Aanmaken van akten
  • Algemeen
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Elektronische ondertekening
  • Uniek identificatienummer
  • Geboorteakte
  • Akte van huwelijk
  • Akte van echtscheiding
  • Akte van adoptie
  • Akte van overlijden
  • Buitenlandse akten
  • Bijlagen bij de akten
  • Opstellen van een proces-verbaal wanneer het niet mogelijk is om akten op te maken
 • Wijzigen van de akten
 • Raadplegen van de akten
 • Archiveren van de akten
 • Versturen en ontvangen van berichten
 • Migreren van oude akten
 • Bijwerken van het Rijksregister
 • Verwerken van rechterlijke beslissingen en KB-naamsveranderingen
 • Wat te doen in geval van technische storing of crisis

Heeft u nog onbeantwoorde vragen: stuur deze door naar Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be. Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk en vullen op basis ervan de FAQ-lijst regelmatig aan.

Modellen van proces-verbaal

In deze rubriek vindt u de modellen van proces-verbaal om te gebruiken wanneer er zich problemen voordoen waardoor u geen akten kunt opstellen in de DABS. Een gedematerialiseerde akte moet vervolgens zo snel als mogelijk worden opgemaakt in de DABS met het proces-verbaal als bijlage.

 1. Akte van geboorte
 2. Akte van huwelijk
 3. Akte van erkenning
 4. Akte van overlijden
 5. Akte van adoptie
 6. Akte van Belgische nationaliteit
 7. Akte van afwezigheid
 8. Akte van naamsverandering
 9. Akte van nietigverklaring
 10. Akte van een levensloos kind
 11. Akte van prenatale erkenning
 12. Akte van verklaring van naamkeuze
 13. Akte van voornaamsverandering
 14. Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst