U bent hier :  DABS »Nieuws
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

e-Gov award(s) voor digitale burgerlijke stand !

donderdag, 05 december 2019 | Categorie: DABS
  • print

De digitalisering van de burgerlijke stand kreeg gisterenavond de prijs voor het beste e-Gov project van 2019. Ook in de subcategorie rentabiliteit werd dit project tot winnaar uitgeroepen.

Wat de digitalisering van de burgerlijke stand betreft gaat het om een gedeelde eer want zowel de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, de gemeenten en hun vertegenwoordigers en de verschillende private partners droegen bij tot het succes van dit immens project.

Digitaal getekend

Voortaan worden akten van de burgerlijke stand digitaal aangemaakt in alle 581 Belgische gemeenten én 102 consulaire posten en digitaal bijgehouden in de nieuwe centrale databank ‘DABS’, die werd ondergebracht in het Rijksregister. Daarmee zijn papieren akten voorgoed verleden tijd.

Sinds 31 maart 2019 zijn maar liefst:

  • 276.000 elektronische akten van burgerlijke stand aangemaakt;
  • 210.000 notificatieberichten verstuurd;
  • 1,6 miljoen afschriften of uittreksels afgeleverd;
  • 5,1 miljoen akten opgevraagd uit de ‘DABS’;
  • 8,4 miljoen oude akten gemigreerd;

Bij het opstellen van geboorte- of huwelijksakte komt geen pen en papier meer kijken. De ambtenaren in het gemeentehuis en in Belgische consulaten tekenen de akten digitaal en slagen ze op in de ‘DABS’. De ambtenaar levert uittreksels en afschriften af uit die databank.

Einde papieren archieven

Ook de FOD Justitie en de rechterlijke orde hebben toegang tot de databank:

  • Sinds november hebben alle parketten toegang tot de databank in het kader van hun toezichtfunctie.
  • De FOD Justitie stuurt naamsveranderingen sinds juni door naar de nieuwe databank.
  • De eerste pilootsites bij hoven en rechtbanken starten midden december met het opladen van vonnissen in de databank als die de akten van de burgerlijke stand beïnvloeden, bijv. na een vonnis in een echtscheidings- of afstammingsdossier.

De digitalisering zal dus paal en perk stellen aan de fysieke archieven van miljoenen papieren akten in stadhuizen, rechtbanken en consulaten.

Aktes vanop afstand

Burgers hoeven vaak niet meer naar hun geboorteplaats gaan om een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte te bekomen. Ook de overheid kan zelf aktes opvragen bij andere diensten waardoor burgers minder vaak naar het gemeentehuis of de rechtbank moeten om die akten voor te leggen. Dat maakt de dienstverlening vlotter voor de burger maar zorgt net zo goed voor heel wat minder werklast bij overheidsdiensten. Het is in de toekomst ook de bedoeling deze akten voor burgers beschikbaar te maken via Mijn DOSSIER (de online toepassing die de burger toegang geeft tot zijn dossier in het Rijksregister).

Investering loont

Om de burgerlijke stand te digitaliseren, is de laatste 7 jaar ongeveer 7,3 miljoen euro geïnvesteerd.

Die investering loont dubbel en dik. Dat bewijst de jaarlijkse besparing van 39,6 miljoen euro administratieve lasten voor burgers, ondernemingen, gemeenten en de federale overheid. Zij hebben hun verplaatsings- en/of werkingskosten fors zien dalen.


Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst