U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Elektronische vreemdelingenkaart »Voorstelling

Voorstelling

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De regelgeving i.v.m. de elektronische vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten behoort tot de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken, dit ingevolge de wetgeving en de reglementering betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Voor informatie hierover dient te worden verwezen naar de website https://dofi.ibz.be en naar de Helpdesk van de Dienst Vreemdelingenzaken (tel.: 02/488.80.00 of e-mail: infodesk@ibz.fgov.be).

Voor technische problemen (ondermeer wat betreft de aanmaak en de activering van de kaart) kan u contact opnemen met de Helpdesk Belpic van het Rijksregister (tel. 02/488.21.16 of e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst