U bent hier :  Identiteitsdocumenten »Kids-ID

Kids-ID

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Kids-ID
Kids-ID

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming (Meer info: https://diplomatie.belgium.be/nl).

De Kids-ID is niet verplicht en u dient deze zelf voor uw kinderen aan te vragen bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.

De prijs bedraagt 6,60 euro (exclusief gemeentetaks) en de leveringstermijn van een Kids-ID bedraagt 3 weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij uw gemeentebestuur. De spoedprocedure is immers vele malen duurder dan de normale prijs voor een Kids-ID. Voor de actuele prijzen van de Kids-ID klikt u hier.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, moet u:

  • het ouderlijk gezag hebben over het kind,
  • samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag,>
  • een recente pasfoto van het kind bij zich hebben.

Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken.

Vernieuwde Kids-ID sinds mei 2021

Sinds mei 2021 wordt overal in België de vernieuwde Kids-ID uitgereikt.

De vernieuwing van de Kids-ID had als doel:

  • vervalsing van de kaart te bemoeilijken door het design;
  • alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming te brengen met de internationale ICAO-vereisten (International Civil Aviation Organization);
  • een veilig en universeel reisdocument aan te bieden met de integratie van een contactloze RFID-chip.

De lay-out komt bijna volledig overeen met die van de eID, die begin 2020 al vernieuwd werd. Naast de bestaande contactchip, die zich nu op de achterzijde van de kaart bevindt, bevat de nieuwe Kids-ID ook een contactloze RFID-chip en een tweedimensionale barcode.

Op de achterzijde van de kaart staat een geperforeerde afbeelding van de foto. De handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, wordt niet langer opgenomen en de geboorteplaats is raadpleegbaar via het uitlezen van de contactchip.

Het kaartnummer van deze nieuwe modellen begint met 615. De RFID-chip bevat de foto van het kind en de MR-zone. Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken.

Het oude model van de Kids-ID blijft ten minste tot het einde van de geldigheidsperiode geldig, tenzij het document wordt gestolen of verloren geraakt of om een andere reden moet worden vervangen, zoals bij een niet gelijkende foto, verandering van naam, …

Oud model van Kids-ID

Het oude model van de Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Dat model van de Kids-ID blijft ten minste tot het einde van de geldigheidsperiode geldig, tenzij het document wordt gestolen of verloren geraakt of om een andere reden moet worden vervangen, zoals bij een niet gelijkende foto, verandering van naam, …

Na een proefproject in Schoten, Leuven en Aat wordt de nieuwe Kids-ID sinds mei 2021 uitgereikt in alle Belgische gemeenten.

Meer info over de kids-ID vindt u in volgende FAQ

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst