FAQ

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat is een voorlopige identiteitskaart ?

  De voorlopige identiteitskaart is een kartonnen kaart met een geldigheid van twee maanden die wordt uitgereikt aan Belgische burgers ouder dan twaalf jaar. De voorlopige identiteitskaart bevat zo goed als geen veiligheidselementen en wordt mede daarom enkel nog uitgereikt onder zeer strikte voorwaarden.

  De toekenning van een voorlopige identiteitskaart blijft uitzonderlijk en op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel. Ze wordt niet meer uitgereikt in de regionale delegaties van het Rijksregister sinds 15 januari 2017.

  Deze kaart mag enkel worden gebruikt om de identiteit in het buitenland aan te tonen of bij het overschrijden van de grenzen; in België rechtvaardigt het attest van verlies, diefstal of vernietiging (Bijlage 12) de afwezigheid van een identiteitskaart.

 • Wanneer kan een voorlopige identiteitskaart worden uitgereikt ?

  Indien de mogelijkheid bestaat dat de burger tijdig, eventueel in spoed, een nieuwe identiteitskaart of paspoort kan bekomen, dan komt hij niet in aanmerking voor de afgifte van een voorlopige identiteitskaart.

  Indien deze mogelijkheid niet bestaat, moet er voldaan zijn aan ALLE volgende voorwaarden :

  • In bezit van de Belgische nationaliteit.
  • Ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
  • In bezit van een bijlage 12 die werd afgeleverd omwille van het verlies of diefstal van een identiteitskaart, die op het moment van de melding nog minstens een maand geldig is. De verloren of gestolen identiteitskaart is geannuleerd in het centrale identiteitskaartenbestand.
  • Een reis hebben gepland naar een land dat het gebruik van de voorlopige identiteitsdocument aanvaardt (zie voor de meest recente lijst : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/reizen-met-belgische-identiteitdocumenten.pdf)
   • De reisbestemming wordt expliciet vermeld op het aanvraagformulier.
  • Onmogelijk om voor het geplande vertrek een reisdocument te bekomen.
   • De vertrekdatum moet kunnen worden aangetoond bij middel van een officieel reserveringsdocument (vliegtuigticket, hotelvoucher, …).
 • Wat is de procedure om een voorlopige identiteitskaart te verkrijgen ?

  De burger begeeft zich met de nodige documenten naar de dienst bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats.

  De loketmedewerker verifieert de identiteit van de burger en controleert de voorwaarden voor de uitreiking van een voorlopige identiteitskaart. Hij verifieert tevens de reisdocumenten van de burger.

  Het aanvraagformulier wordt ingevuld en voorzien van een pasfoto conform de ICAO normen. Nadien ondertekenen zowel de burger als de loketmedewerker het formulier.

  De voorlopige identiteitskaart wordt gratis uitgereikt door de centrale loketten van de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel, gevestigd in de Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel . Deze dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00u-12.00u en van 14.00u-16.00u en werkt enkel op afspraak. Het gemeentebestuur maakt voor de burger een afspraak via het telefoonnummer 02 518 21 39.

  De reisdocumenten van de burger moeten worden voorgelegd aan de centrale loketten van de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel. Deze worden geverifieerd vooraleer het document wordt afgeleverd.

  De voorlopige identiteitskaart moet onmiddellijk na de terugkeer in België aan het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats teruggegeven worden.

 • Kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar een voorlopige identiteitskaart krijgen ?

  Belgische kinderen onder de twaalf jaar kunnen een voorlopig identiteitsbewijs krijgen , waarbij dezelfde voorwaarden gelden als voor een “voorlopige identiteitskaart” .

  Evenwel met de volgende nuances :

  • Een voorlopig identiteitsbewijs wordt uitgereikt indien het kind op de dag van de afgifte jonger is dan twaalf jaar.
  • Het document is steeds twee maanden geldig. In bepaalde gevallen is het document geldig na de twaalfde verjaardag.
  • Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de volwassene die het ouderlijk gezag uitoefent.
  • Indien het kind is geplaatst in een pleeggezin of een instelling, dan mag de pleegouder of de gemachtigde van de instelling een voorlopig identiteitsbewijs aanvragen.
  • In bezit van een bijlage 6 die werd afgeleverd omwille van het verlies of diefstal van een kids-ID, die op het moment van de melding nog minstens een maand geldig is. De verloren of gestolen kids-ID is geannuleerd in het centrale identiteitskaartenbestand.
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst