U bent hier : Protocol

Protocol

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De Protocoldienst van de FOD Binnenlandse Zaken organiseert en coördineert enkele grote nationale gebeurtenissen, zoals de nationale feestdag en Wapenstilstand.

Daarnaast fungeert de protocoldienst als belangrijke informatiebron, zowel voor overheidsinstellingen als voor private partners (vennootschappen, verenigingen …).

De dienst beantwoordt vragen in verband met bevlagging, voorrangsregels en toekenning van eretekens en adviseert de organisatoren van plechtigheden waarop officiële overheden aanwezig zijn.

U kan de dienst Protocol contacteren via

Yassin CHOUROUHOU

Protocolchef

Tel : 02 518 20 37
Fax : 02 518 23 09
yassin.chourouhou@rrn.fgov.be

Voor de decoraties

Jean-Claude Conrath

Administratief deskundige

Tel : 02 518 24 56
Fax : 02 518 29 56
jean-claude.conrath@rrn.fgov.be

Caroline Vandersteen

Administratief assistent

Tel : 02 518 20 41
Fax : 02 518 25 41
caroline.vandersteen@rrn.fgov.be

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst