U bent hier :  Rijksregister » Algemene machtigingen »2019

2019

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document

Titel

Datum

Algemene machtiging 003/2019

Algemene machtiging voor de Waalse verzekeringsinstellingen, met het oog op het bekomen van de machtiging om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, in het kader van hun opdrachten als verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
Lijst van aansluitingen

22/10/2019

Algemene machtiging 002/2019

Algemene machtiging die wordt toegekend aan de sociale verhuurkantoren en de federatie van de sociale verhuurkantoren van het Brussels Gewest met het oog op het verkrijgen van toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruiken van het rijksregisternummer in het kader van hun opdrachten inzake sociale huisvesting.
Lijst van aansluitingen

17/07/2019

Algemene machtiging 001/2019

Algemene machtiging die wordt toegekend aan de Brusselse verzekeringsinstellingen, met het oog op het bekomen van toegang tot de inlichtingen van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, in het kader van hun opdrachten als verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
Lijst van aansluitingen

13/06/2019

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst