U bent hier :  Rijksregister » Algemene machtigingen »2020

2020

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document

Titel

Datum

Algemene machtiging 003/2020

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG vzw voor Interafval.
Lijst van aansluitingen

11/08/2020

Algemene machtiging 002/2020

Algemene machtiging die verleend wordt aan de beheerders van de elektriciteitsdistributienetten op het grondgebied van het Waals Gewest, om gemachtigd te worden om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister, de Bevolkingsregisters, het Vreemdelingenregister en het Wachtregister, in het kader van de uitvoering van hun opdrachten in de hoedanigheid van elektriciteitsleverancier.
Lijst van aansluitingen

18/06/2020

Algemene machtiging 001/2020

Algemene machtiging voor Sciensano tot het bekomen van informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Lijst van aansluitingen

16/04/2020

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst