U bent hier :  Rijksregister »Beheer van de toegangen: de toepassing RRNADMIN

Beheer van de toegangen: de toepassing RRNADMIN

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

RRNADMIN – Beheer van de gebruikers van het Rijksregister en BELPIC

In het kader van de toegang tot het Rijksregister en tot de toepassing BELPIC via een TCP/IP-protocol (webservices) moet u als gebruiker, door middel van het Luik A of C, de nodige informatiegegevens bezorgen aan onze diensten met betrekking tot de personen die van deze toegang gebruik moeten kunnen maken.

Ten einde deze procedures vlotter te laten verlopen hebben de diensten van het Rijksregister een toepassing ontwikkeld – RRNADMIN – die u als gebruiker toelaat om via een beveiligde website zelf in te staan voor het beheer van de toegangen voor uw gebruikers. De verantwoordelijke voor het beheer van de toegangen kan bijgevolg zelf controleren wie opgenomen is in de toegangslijst, en desgevallend de nodige toevoegingen en schrappingen uitvoeren.

De documentatie met betrekking tot de toepassing RRNADMIN is opgenomen in de:

Indien u van deze toepassing gebruik wenst te maken, volstaat het om het Luik Z onder de rubriek "Formulieren" volledig ingevuld terug te bezorgen aan de dienst Externe Relaties van het Rijksregister.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst