U bent hier :  Rijksregister »Fouten melden

Fouten melden

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Met deze optie kan u aangifte doen van elke fout die u heeft opgemerkt in uw eigen dossier uit het Rijksregister, door dit te raadplegen via de toepassing « mijn dossier » ( https://mijndossier.rrn.fgov.be ).

Bovendien krijgt u toegang tot een toepassing waarmee u, via de dienst van het Rijksregister, de verschillen kan aangeven die zouden kunnen bestaan tussen enerzijds de informatiegegevens in uw dossier bij het Rijksregister van de natuurlijke personen en anderzijds de informatiegegevens die opgenomen zijn in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregisters, wachtregisters of de registers bijgehouden door de FOD Buitenlandse Zaken in de Belgische diplomatieke missies of de consulaire posten in het buitenland.

Indien zulke verschillen of fouten zouden worden opgemerkt, zou het Rijksregister tussenkomen als tussenpersoon bij de betrokken gemeenten of in de FOD Buitenlandse Zaken om deze hierover in te lichten.

Het zal dan de overheden toekomen de nodige controles te verrichten op basis van de bewijsstukken waarover u beschikt of degene waarover zij zelf beschikken.

Het Rijksregister zal ontvangst bevestigen van uw aangifte en u informeren over de afsluiting van het dossier, na behandeling hiervan door de gemeente of door de FOD Buitenlandse Zaken.

Om een elektronische aangifte in te geven, moet men een e-mailadres en een elektronische identiteitskaart hebben, alsmede een pc die aangesloten is op internet en die uitgerust is met een identiteitskaartlezer.

In volgorde moet u:

  1. Uw elektronische identiteitskaart in de lezer ingeven;
  2. Uw certificaten opnemen in uw pc (indien dit nog niet gebeurd is);
  3. Op de knop « toepassing opstarten » klikken;
  4. Uw authentificatiecertificaat kiezen tussen deze die geïnstalleerd zijn;
  5. De pincode van uw identiteitskaart ingeven.
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst