U bent hier :  Rijksregister »Identiteitsfraude

Identiteitsfraude

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

ASINP: Europees project tegen identiteitsfraude

ASINP congres, 5 december 2013
ASINP congres, 5 december 2013
Bart Vrancken, diensthoofd Identiteitsdocumenten bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Bart Vrancken, diensthoofd Identiteitsdocumenten bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking

In het kader van het Europese project ASINP ("Strengthening Architectures for the Security of Identification of Natural Persons"), opgestart op initiatief van Belgie en gefinancierd door Europa, is in 2012 een sitestudie uitgevoerd. Het doel was om enerzijds een inventaris op te maken van de identificatie- en registratieprocessen voor de natuurlijke personen die in de lidstaten van de Europese Unie toegepast worden. Anderzijds om een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, opportuniteiten en risico's) te maken van elk systeem van identiteitsbeheer, alsook een gezamenlijke SWOT-analyse voor de hele Europese Unie.

Het verslag met de resultaten van deze studie is voorgesteld tijdens een conferentie die op 5 en 6 december 2013 is gehouden in aanwezigheid van de belangrijkste actoren die in de landen van de unie actief zijn op het vlak van identiteitsbeheer. Naast België zijn dertien landen ingegaan op deze uitnodiging.

Naast de voorstelling en de bespreking van de resultaten van deze studie zijn verschillende thema's aan bod gekomen en zijn met succes standpunten uitgewisseld tijdens de workshops, in het bijzonder die met betrekking tot de problematiek van de brondocumenten en de uitwisseling van identiteitsgegevens via bestaande of op te richten platformen.

De gebruikte methodologie heeft grote belangstelling gewekt bij de deelnemers. Dankzij deze werkwijze zijn de zwakke schakels van de identiteitsketen gevonden. De lessen die uit het ASINP-project getrokken worden (problematiek van de brondocumenten en van de opleiding van het personeel op het terrein) zullen nuttig zijn in het kader van de nog lopende Europese projecten.

Gegevensbescherming

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
EU Gegevensbescherming
RvE Samenwerking inzake Gegevensbescherming

Omzendbrieven van Rijksregister

  • Omzendbrief van de 10 juli 2008 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens - Toegang tot de informatiegegevensin het Rijksregister - Respect voor de doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens in het Rijksregister of om er mededeling van te bekomen.

  • Omzendbrief van de 12 maart 2008 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens - Toegang tot de informatiegegvens van het Rijksregsiter - Veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens, de authentificatie van de gebruikers en het spoor van activiteiten die uitgevoerd werden op de informatiesystemen, te waarborgen.

  • Omzendbrief van de 24 september 2007 : Verplichtingen voor de verantwoordelijken van de gegevensverwerking.

  • Omzendbrief van 9 januari 2002 : Toegang tot de informatiegegevens die in het Rijksregister van de natuurlijke personen opgenomen zijn - Maatregelen ter beveiliging van de gegevens.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst