U bent hier :  Rijksregister »Links

Links

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Op de website van de FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie kan statistische informatie over de bevolking geraadpleegd worden ; deze statistieken worden opgesteld op basis van de bevolkingsgegevens die doorgestuurd worden door het Rijksregister.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Gegevensbeschermingsautoriteit
FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken
FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
DG Digitale Transformatie - FOD Beleid en Ondersteuning
DG Digitale Transformatie - FOD Beleid en Ondersteuning
Dienst Administratieve Vereenvoudiging - FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Dienst Administratieve Vereenvoudiging - FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst