U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2023

2023

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 049/2023 Sciensano 21/12/2023
Beslissing 048/2023 Vlaamse overheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 21/12/2023
Beslissing 047/2023 Nationale Bank van België 21/12/2023
Beslissing 046/2023 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Bijlage Beslissing 021/2023
20/12/2023
Beslissing 045/2023 Sciensano
Bijlage Beslissing 089/2020
19/12/2023
Beslissing 044/2023 L'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) 30/11/2023
Beslissing 043/2023 Agentschap Innoveren en Ondernemen - VLAIO 30/11/2023
Beslissing 042/2023 Agentschap Wonen in Vlaanderen 30/11/2023
Beslissing 041/2023 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie 22/11/2023
Beslissing 040/2023 Universiteit Gent : de Gezondheidsmonitor 22/11/2023
Beslissing 039/2023 Département de l'Inspection du Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche - la Cellule des amendes administratives de la Direction de la Coopération et du Support de l'inspection économique et sociale.
Bijlage Beslissing 052/2020
09/11/2023
Beslissing 038/2023 Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 09/11/2023
Beslissing 037/2023 Universiteit Antwerpen 23/10/2023
Beslissing 036/2023 Vlaamse Waterweg 23/10/2023
Beslissing 035/2023 De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 20/10/2023
Beslissing 034/2023 Vlaamse Overheid-Departement Omgeving 18/10/2023
Beslissing 033/2023 SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
Bijlage Beslissing 066/2021
16/10/2023
Beslissing 032/2023 Agentschap Wonen in Vlaanderen 02/10/2023
Beslissing 031/2023 Vlaamse overheid - Agentschap Justitie en Handhaving - Ministerie van Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 28/09/2023
Beslissing 030/2023 Katholieke Universiteit Leuven - Uitbreiding van de Beslissing 062/2022 van 1 september 2022 van de Minister van Binnenlandse Zaken. 18/08/2023
Beslissing 029/2023 Fluvius System Operator cv 18/08/2023
Beslissing 028/2023 Service public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Energie - Département du Logement 18/08/2023
Beslissing 027/2023 Uitbreiding van de Beslissing 036/2020 van 19 maart 2020 betreffende de machtigingen tot toegang tot de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen die werden toegekend aan de gemeenten, zodat die eveneens toegang kunnen hebben tot de gegevens van het Register van de identiteitskaarten en het Register van de vreemdelingenkaarten. 18/08/2023
Beslissing 026/2023 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid 28/08/2023
Beslissing 025/2023 Service Public de Wallonie SPW-TLPE, Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Département de l'Energie et du Bâtiment durable (DEBD) 21/07/2023
Beslissing 024/2023 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Bijlage Beslissing 057/2022
19/07/2023
Beslissing 023/2023 Kamer van volksvertegenwoordigers
Bijlage Beslissing 028/2020
19/07/2023
Beslissing 022/2023 Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken 07/07/2023
Beslissing 021/2023 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - MijnVerbouwlening 07/07/2023
Beslissing 020/2023 Agentschap Binnenlands Bestuur 21/06/2023
Beslissing 019/2023 Agentschap Zorg en Gezondheid 15/06/2023
Beslissing 018/2023 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Agence Wallonne pour une Vie de Qualité, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Bijlage Beslissing 089/2020
15/06/2023
Beslissing 017/2023 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 01/06/2023
Beslissing 016/2023 Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest 08/05/2023
Beslissing 015/2023 Departement Omgeving van de Vlaamse overheid - Leefomgevingsonderzoek 08/05/2023
Beslissing 014/2023 Publiq VZW - UiTPAS 08/05/2023
Beslissing 013/2023 Direction des Licences d'armes van de SPW Économie, Emploi, Recherche (SPW EER) 04/05/2023
Beslissing 012/2023 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie 04/05/2023
Beslissing 011/2023 Service Public de Wallonie Mobilité et infrastructure (SPW MI) 21/04/2023
Beslissing 010/2023 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) 20/04/2023
Beslissing 009/2023 Katholieke Universiteit Leuven, de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Université Catholique de Louvain, de Université de Liège, de Université de Namur, de Université de Mons en de Université Saint-Louis-Bruxelles 13/04/2023
Beslissing 008/2023 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om een steekproef van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de bevraging "Taalbarometeronderzoek" 08/03/2023
Beslissing 007/2023 Ministerie van de Franse Gemeenschap 14/02/2023
Beslissing 006/2023 Verlenging van de duur van de beslissing nr. 055/2022 van 4 juli 2022 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Bijlage van de Beslissing 055/2022
06/02/2023
Beslissing 005/2023 De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 03/02/2023
Beslissing 004/2023 De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Huisvesting 20/01/2023
Beslissing 003/2023 De Direction des instruments économiques et outils financiers (DIOF) van het département du Sol et des Déchets (DSD) van de Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 002/2023 De "Direction des instruments économiques et outils financiers" (DIOF) van het département "du Sol et des Déchets" (DSD) van de "Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 001/2023 Leefmilieu Brussel 13/01/2023
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst