U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2023

2023

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 015/2023 Departement Omgeving van de Vlaamse overheid - Leefomgevingsonderzoek 08/05/2023
Beslissing 014/2023 Publiq VZW - UiTPAS 08/05/2023
Beslissing 013/2023 Direction des Licences d'armes van de SPW Économie, Emploi, Recherche (SPW EER) 04/05/2023
Beslissing 012/2023 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie 04/05/2023
Beslissing 011/2023 Service Public de Wallonie Mobilité et infrastructure (SPW MI) 21/04/2023
Beslissing 010/2023 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) 20/04/2023
Beslissing 009/2023 Katholieke Universiteit Leuven, de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Université Catholique de Louvain, de Université de Liège, de Université de Namur, de Université de Mons en de Université Saint-Louis-Bruxelles 13/04/2023
Beslissing 008/2023 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om een steekproef van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de bevraging "Taalbarometeronderzoek" 08/03/2023
Beslissing 007/2023 Ministerie van de Franse Gemeenschap 14/02/2023
Beslissing 006/2023 Verlenging van de duur van de beslissing nr. 055/2022 van 4 juli 2022 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Bijlage van de Beslissing 055/2022
06/02/2023
Beslissing 005/2023 De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 03/02/2023
Beslissing 004/2023 De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Huisvesting 20/01/2023
Beslissing 003/2023 De Direction des instruments économiques et outils financiers (DIOF) van het département du Sol et des Déchets (DSD) van de Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 002/2023 De "Direction des instruments économiques et outils financiers" (DIOF) van het département "du Sol et des Déchets" (DSD) van de "Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 001/2023 Leefmilieu Brussel 13/01/2023
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst