U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2024

2024

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 012/2024 Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, Département du Logement 12/03/2024
Beslissing 011/2024 Eurofound 01/03/2024
Beslissing 010/2024 Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 28/02/2024
Beslissing 009/2024 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 28/02/2024
Beslissing 008/2024 Samenwerken aan Kinderopvang Brussel vzw 28/02/2024
Beslissing 007/2024 de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en Thomas More Kempen vzw 28/02/2024
Beslissing 006/2024 Vlaamse Belastingdienst 08/02/2024
Beslissing 005/2024 Vlaamse Overheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 08/02/2024
Beslissing 004/2024 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Bijlage Beslissing 022/2022
01/02/2024
Beslissing 003/2024 Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid 30/01/2024
Beslissing 002/2024 7 erkende ondernemingen voor autokeuring (Automobiel-Controle & Techniek nv (ACT nv), Auto-Inspection Bureau Veritas nv (AIBV nv), Autoveiligheid nv (AV nv), Bureau voor Technische Controle nv (BTC nv), Centrum voor Technische Automobielinspectie nv (CTA nv), Keuringsbureau nv (KM nv) en StudieBureel voor AutomobielTransport nv (S.B.A.T. nv))
Bijlage Beslissing 004/2022
12/01/2024
Beslissing 001/2024 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Bijlage van de Beslissing 057/2022, verlengd door de Beslissing 024/2023
12/01/2024
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst